top of page
דולפיניטי - איך ללמד ילדך לשחות

 על לימוד שחיה 

השלבים בלימוד שחייה   

 ממשיכים בלימוד ותרגול תנועת הרגליים

ללימוד תנועת הרגלים בסגנון חזה יש חשיבות גדולה מכיוון שזהו הכוח המציף והמקדם העיקרי של הגוף. חשוב שתקפיד ללמד תחילה את התנועה מחוץ למים ולאחר מכן תתרגל עם ילדך את ביצועה במים.

השלב האחרון: שחייה בסגנון חזה 

כשילדך שולט בנשיפת האוויר במים דרך הפה והאף ולאחר שהוא מראה יכולת טובה בתרגול עבודת הרגליים והידיים, כפי שמודגם בסרטונים, הוא מוכן להתחלת שחיה בסגנון מלא. הדרכה מפורטת תמצא בסרטון.

 מתחילים בתרגילי הסתגלות למים
 

תרגילי ההסתגלות למים בבית ובבריכה הם הבסיס לכל תהליך הלימוד.  באמצעות תרגילים אלה תלמד את ילדך לאהוב את המים לדעת לנשוף את האוויר במים ולצלול.  

 לאחר לימוד תנועת הרגליים מלמדים ומתרגלים את תנועת  הידיים

את לימוד תנועת הידיים תתחיל כפי שמודגם בסרטון מחוץ למים ומיד לאחר מכן תיכנס עם ילדך למים ותתרגל את תנועת הידיים בעמידה במים ובשחייה.  

לימוד שחייה - הדרכת אונליין חוויתית

לימוד שחייה - הדרכת אונליין חוויתית

bottom of page